آنی گیر سیمان ZQS-1   

آنی گیر ZQS محلولی که به سیمان اضافه گشته و زمان گیرش سیمان را به زیر یک دقیقه می رساند.

این محصول در مواردی که بخواهیم جلوی نشت شدید آب را بگیریم (مانند نشت آب در سازه های بتنی , مخازن آب و ...) بسیار مفید می باشد.

موارد مصرف :

  •            جلوگیری از نشت آب
  •            خشک کردن محیط جهت انجام تعمیرات
  •             آب بندی اولیه برای انجام تعمیرات اساسی

روش و ميزان مصرف :

سطح کار را تمیز نموده به گونه ای که عاری از قطعات سست باشد. آنی گیر را به نسبت 1 به 2 با سیمان مخلوط کنید. 30 الی 40 ثانیه پس از اختلاط آنی گیر و سیمان, مخلوط شروع به گیرش می کند.

در مواردی که نشت آب بسیار زیاد و وسیع باشد ابتدا  آب را به یک نقطه هدایت کرده و لوله ای در محل نشت قرار دهید تا آب به راحتی از لوله خارج شود. اطراف لوله را محکم کرده و در نهایت جلوی آب خارج شده از لوله را با قرار دادن سنگ به صورت موقت گرفته و روی آن را با آنی گیر بپوشانید.

مشخصات فنی: 

 

مایع بی رنگ

1/3gr/cm3

ندارد

بالاتر از 10

گالن پلاستیکی 5 و 25  -  بشکه 250 لیتری

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

یون کلر

PH

بسته بندی