زیبایی نمای ساختمان هم از لحاظ معماری و شهرسازی و هم از منظر حس خوب ساکنین و همسایگان اهمیت زیادی دارد. در برخی از نما ها مانند نمای سیمانی و نمای رومی ، از رنگ نما جهت پوشش نهایی استفاده می گردد.

آببندی ساختمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورتیکه آببندی و ایزولاسیون به درستی اجرا نگردد در زمان بهره برداری مشکلات زیادی را برای بهره برداران ایجاد کرده و ضمن اجرای دوباره عایق رطوبتی ، باید اقدام به ترمیم قسمت های نم کشیده نیز نمایند.

اجرای کف یکی از مهم ترین قسمت های محوطه سازی می باشد. معمولا کفپوش های استفاده شده در محوطه سازی بعد از گذشت زمان دچار شکست ، ترک خوردگی و جدا شدگی می گردند. از همین رو انتخاب کفپوش مناسب ضمن حفظ سرمایه ، از ترمیم های بعدی نیز جلوگیری می کند.

صفحه1 از2