سخت کننده سطح بتن ZSH-1    

مایعی سیلیکاتی که با خمیر سیمان واکنش داده و لایه ای محکم و سخت بر روی کار تشکیل می دهد. استفاده از سخت کننده , بتن را نفوذناپذیر کرده که این موجب زیاد شدن مقاومت سطح بتن در موارد زیر می شود :

نفوذ آب , مواد شیمیایی , روغن و مواد نفتی

از دیگر مزایای استفاده از این ماده جلوگیری از گرد و غبار ناشی از سطح بتن می باشد.

موارد مصرف :

$1·         مراکز بهداشتی و آموزشی

$1·         ادارات و ساختمانهای مسکونی

$1·         انبارها و پارکینگ های طبقاتی

$1·         انبارهای مواد غذایی و بهداشتی

$1·         سطوح بتنی داخل یا خارج ساختمان

مزایا:

$1·         تسهیل نظافت سطح

$1·         آماده مصرف با کاربری آسان

$1·         افزایش مقاومت سایشی و شیمیایی بتن

$1·         قابل مصرف بر روی سطح بتن کهنه و نو

روش و ميزان مصرف :

بتن های تازه :     بعد از  گیرش اولیه بتن و زمانی که بتوان بر روی بتن تازه راه رفت به صورت لایه ای نازک پاشیده شود. ضریب مصرف به ازای هر متر مربع 100 تا 200 گرم می باشد.

 بتن های قدیمی :   در این حالت ابتدا سطح را تمیز نموده و با قلم مو یا پمپ بر روی سطح اجرا نمائید. ضریب مصرف به ازای هر متر مربع 100 الی 300 گرم می باشد.

اجرای لایه های بیشتر موجب افزایش سختی سطح می شود.

مشخصات فنی:

مایع سفیدرنگ

1gr/cm3

ندارد

گالن 4و20-بشکه 200 کیلوگرمی

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

یون کلر

بسته بندی

 

 

سخت کننده سطح بتن