منبسط کننده بتنZE-1 ZE-2    

بتن پس از گیرش دچار جمع شدگی می شود. برای جبران این موضوع و یا جهت انبساط از این افزودنی استفاده می شود. این افزودنی که به صورت پودر می باشد به هنگام ساخت بتن به آن اضافه شده و علاوه بر ایجادانبساط , از آب مصرفی بتن کاسته و و باعث افزایش مقاومت مکانیکی بتن می شود. از دیگر مزایای این محصول می توان به افزایش روانی , جلوگیری از آب انداختن و جلوگیری از انقباض اشاره کرد.

منبسط کننده ZE-2 نسبت به ZE-1 کیفیت بالاتری داشته و میزان مصرف آن نیز کمتر است.موارد مصرف:

$1·        ملات هاي سیمانی مقاوم

$1·        فونداسیون ماشین آلات

$1·        ستون هاي حمال سازه هاي سنگین

$1·        بتن ریزي در قالب هاي پیچیده و پر آرماتور نظیر پل ها،
تونل ها و اسکله ها

روش و میزان مصرف :

بسته به میزان انبساط و مقاومت مورد نیاز طبق دستورمصرف به بتن افزوده و کاملا مخلوط نمائید . توجه نمائید که باید از آب مصرفی بتن به مقدار زیاد کم کرد.

مشخصات فنی :

نوع محصول

ZE-1 

ZE-2

حالت فیزیکی  

پودر

پودر

رنگ  

خاکستری

خاکستری

وزن مخصوص   

1/1 gr/cm3

0/65 gr/cm3

میزان مصرف

0/6 الی 2 درصد وزن سیمان

0/1 الی 5/0 درصد وزن سیمان

بسته بندی

قوطی 600 گرمی و بسته های پلاستیکی طبق سفارش

قوطی 300 گرمی و بسته های پلاستیکی طبق سفارش

 

 

1