ژیکاپلاگ   

این محصول بر پایه سیمان بوده و به صورت پودر عرضه می گردد . از ژیکاپلاگ می توان برای قطع موقت و یا دائم در کلیه مواردی که نشت شدید آب داشته باشیم استفاده نمود.

مزایا:

$1·         غیرآلی و غیر آتش زا

$1·         مقاوم دربرابر جریان شدید آب

$1·         قابل مصرف در منابع آب آشامیدنی

$1·         سرعت گیرش بالا و سهولت مصرف

روش و ميزان مصرف :

ابتدا سطح کار را از قطعات لق تمیز کنید. در صورتی که نشتی آب زیاد باشد , به وسیله لوله ای که در آن قسمت قرار می دهید جریان آب را به بیرون هدایت کنید. سپس  ژیکاپلاگ را در ظرف ریخته و مقداری آب به آن اضافه کنید.

$1·         مقدار ژیکاپلاگ را به اندازه ای در ظرف بریزید که قادرید در یک مرحله از آن استفاده کنید.

$1·         مقدار آب نیز به اندازه ای باشد که مواد مرطوب شوند و بچسبند.

ملات آماده شده را با فشار در محل نشت آب قرار دهید. زمان گیرش 1 الی 2 دقیقه می باشد.

پس از قطع جریان آب , با استفاده از ملات های تعمیراتی سطح را پوشانده و تحکیم نمایید.

ژیکاپلاگ را می توانید به صورت خشک نیز استفاده کنید تا با جذب رطوبت ناشی از نشتی شروع به گیرش کند.

 

مشخصات فنی:

                  

پودر خاکستری رنگ

1/2 gr/cm3

کیسه پلاستیکی 5 و 25 کیلویی

حالت فیزیکی

وزن مخصوص

بسته بندی