ژیکافیلر بتونه بسیار ریز دانه پایه سیمانی است که با رزین های پلیمری و مواد شیمیایی مختلف تقویت گردیده است. از بتونه ژیکافیلر جهت از بین بردن ناصافی ها و خلل و فرج سطح زیر کار در سقف و دیوار استفاده می شود. با اجرای بتونه بر روی سطح کار ، سطحی صاف ایجاد گردیده که مناسب رنگ آمیزی است و بدلیل صافی سطح کار ، میزان مصرف رنگ حداقل می گردد.

 

برای سفارش تماس بگیرید: 09128480629
دسته: