منبسط کننده بتن ZE-1 ZE-2 :

بتن پس از گیرش دچار جمع شدگی می شود. برای جبران این موضوع و یا جهت انبساط از این افزودنی استفاده می شود.


دانلود کاتالوگ محصول

برای سفارش تماس بگیرید: 09128480629