با ترکیب این افزودنی با بتن , لایه ای آب گریز(هیدروفوبیک )در سطح بتن و همچنین در منفذهای آن به وجود می آید که سبب قطع ارتباط مجاری ریز داخل بتن شده و بتن را در مقابل نفوذپذیری مقاوم تر می کند.


دانلود کاتالوگ محصول

برای سفارش تماس بگیرید: 09128480629