ملات ضد اسیدی و قلیایی

ملات ضد اسیدی و قلیایی بر پایه رزین فوران جهت نصب و بندکشی کاشی و آجر ضد اسیدی

این ملات شامل دو جز مایع و پودر می باشد که جهت نصب و بندکشی کاشی ضد اسیدی در محیط های اسیدی و قلیایی بکار برده می شود. قسمت مایع آن بر پایه رزین فوران و قسمت پودری آن شامل سخت کننده و پودر های معدنی مختلف می باشد.قسمت رزین فوران و هاردنرآن از منابع آلمانی و قسمت پودری آن از مواد مختلف معدنی در داخل کشور تامین می گردد. این ملات علاوه بر استحکام مکانیکی در مقابل مواد اسیدی و قلیایی متداول در صنعت تا 160c مقاوم می باشد.

 

مشخصات فیزیکی 

 وزن مخصوص  1.9g/cm2
 مقاومت فشاری  50N/mm2
 مقاومت کششی  7N/mm2
 ضریب انتقال حرارتی  2.10w/m.k
 ضریب انبساط حرارتی 5^10*2.4  k-1
 مدول الاستیسیته  10000-11000N/mm2
 مقاومت چسبندگی به سرامیک  1.5N/mm2
 حداقل و حداکثر درجه حرارت محیط در زمان اجرا  35-5 درجه سانتیگراد
 حداکثر تحمل حرارت در مرحله سرویس  160 درجه سانتیگراد
 مدت زمان قابل مصرف بودن ملات پس از اختلاط   45 دقیقه
 زمان خشک شدن اولیه  4 ساعت
 زمان خشک شدن کامل جهت بارگذاری شیمیایی  7 روز
 نسبت اختلاط وزنی دو جز  پودر4-3.5 قسمت-مایع 1 قسمت
 مصرف ملات در نصب هر متر مربع کاشی و بندکشی  13kg/m2 با احتساب 5 میلیمتر ضخامت لایه بستر و 5 میلیمتر فاصله درزها
 ضخامت مجاز لایه بستر حداقل 5 میلیمتر - حداکثر 15 میلیمتر 

ارسال نظر