ژيكا گروتII همانند ژیکاگروت I بوده با این فرق که انبساط آزاد نداشته و انبساط آن در حدی است که انقباض را جبران کند. از دیگر مزایای این گروت نسبت به گروت I افزایش 20 درصدی مقاومت فشاری تا kg/cm2) ) 700 می باشد.


دانلود کاتالوگ محصول

برای سفارش تماس بگیرید: 09128480629
دسته: