ژیکاسیلر پوششی سیلیکونی بر پایه سیلان سیلوکسان که با نفوذ به سطح تا هشتاد درصد از جذب آب جلوگیری می کند. این ماده جلوی خروج بخار آب را نگرفته و به سطح اجازه تنفس می دهد.


دانلود کاتالوگ محصول

برای سفارش تماس بگیرید: 09128480629
دسته: