ژیکایرون پوششی بر پایه فناوری نانو است که بر روی سطوح زنگ زده اعمال شده و تولید کمپلکس پایداری می کند که به سطح فلز چسبیده و پوشش محافظی در برابر رطوبت و خوردگی مجدد بوجود می آورد.


دانلود کاتالوگ محصول

برای سفارش تماس بگیرید: 09128480629